• Meer engagement

  • Hogere time on page

  • Gedetailleerde data-analyse

HOE HET WERKT

03

Inzicht

Je krijgt zeer gedetailleerd inzicht in het precieze leesgedrag van het publiek, en met die informatie kunnen journalisten nog specifieker hun doelgroep blij maken. We kunnen op blokniveau meten wat en hoe lang er gelezen wordt en zien dat het publiek de vertelvorm waardeert: in goed lopende berichten opent 50 tot 70 procent minimaal een blok. 

 

Newschain is de krachtigste manier om journalistieke verhalen te vertellen. In één oogopslag overzicht voor je lezers. En gedetailleerd inzicht en razensnel publiceren voor de redactie.

Probeer het zelf:

 

WAAROM NEWSCHAIN?

EERST ZIEN

DAN GELOVEN?

 
 

MEER WETEN?

 

OVER ONS

Newschain is een initiatief van Jolien van de Griendt en Pepijn Nagtzaam. Beiden werken al jaren als journalist met een duidelijke focus op online storytelling en innovatie. Begin 2017 begonnen ze met een subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek aan de ontwikkeling van Newschain: een storytelling tool voor nieuwsbedrijven waarmee informatie in blokken gepresenteerd en opgebouwd kan worden. 

We werken aan deze nieuwe vertelvorm omdat we geloven dat een krachtige en overzichtelijke vorm van informatie aanbieden essentieel is voor het vertellen van journalistieke verhalen. Daarnaast denken we dat de manier waarop we als journalisten verhalen opbouwen nog een stuk beter kan. Newschain helpt daarbij.

Algemeen Dagblad

Klik op de link voor een artikel met Newschain bij het AD.

Go to link